Ideén är enkel

Full öppenhet.


Vi tror på full öppenhet. Som köpare av ett gåvokort vill du veta att din gåva verkligen kommer till sin rätta.


Som bevis på att bidraget har kommit Hjärt-Lungfonden tillhanda erhåller gåvogivaren ett diplom med bifogad insättningskvittens.

Våra leverantörer

Kontakta oss:


Ge med hjärtat

Monsungatan 61

417 66 Göteborg


Telefon: 0707 - 68 12 67

E-post: info@gemedhjartat.se